اسامی تیم های پذیرفته شده Trigup#3

[ad_1]اسامی تیم های پذیرفته شده Trigup#3

تیم های استارتاپی پس از پشت سرگذاشتن یکماه دوره پیش شتابدهی سایکل سوم Trigup در محل کافه آی تی، روز 5 شنبه 14 اردیبهشت ماه جهت ارایه نهایی در مقابل داوران در رویداد idea ring حاضر شدند. پس از فرآیند داوری و ارزیابی تیم ها توسط جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت فناپ، سه تیم استارتاپی به شرح زیر در سومین چرخه شتابدهی تریگ آپ پذیرفته شدند.

enlightenedفیکس شو

enlightenedدکتر بادی

enlightenedبلدشو

#trigup

1396-2-24

[ad_2]

لینک منبع